ST-IGG-0101-2014 wersja papierowa

240,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0101-2014-P

W standardzie określono zalecenia i wytyczne dotyczące wzorcowania gazomierzy, przeznaczonych do pomiaru gazu ziemnego pracujących przy ciśnieniu większym od 4 bar. Podano informacje dotyczące wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym oraz innymi gazami, takimi jak na przykład azot.
W standardzie wskazano, w jakich warunkach i kiedy wzorcowanie przy ciśnieniu roboczym jest celowe, jak często powinno być wykonywane, zwrócono uwagę na wpływ różnicy między warunkami wzorcowania a warunkami roboczymi na charakterystykę gazomierza.
Standard zawiera również wytyczne dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej podczas wzorcowania gazomierzy z międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami miary.
Podano również, czym należy się kierować przy wyborze laboratorium wzorcującego oraz wskazano oczekiwania względem świadectw wzorcowania i sposobu wykorzystania wyników wzorcowania.
Standard dotyczy gazomierzy obecnie stosowanych typów oraz takich, które obecnie nie są jeszcze powszechnie stosowane, jak np. gazomierze wirowe i gazomierze Coriolisa.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.