ST-IGG-0101-2022 wersja papierowa

344,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0101-2022-P

W standardzie podano informacje niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym większym lub równym 0,5 MPa.
Standard dotyczy: gazomierzy turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych i gazomierzy Coriolisa
W standardzie nie uwzględniono wzorcowania gazomierzy w funkcji strumienia masy.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.