ST-IGG-0202-2014 wersja papierowa

240,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0202-2014-P

W standardzie określono zasady obliczania ilości paliwa gazowego w jednostkach objętości i energii, wyznaczania parametrów jakościowych, będących przedmiotem rozliczeń oraz obowiązki rozliczających się stron.
Opisano przeliczanie objętości gazu na warunki bazowe: typu PTZ i typu GNG. Ponadto podano podstawowe zależności i właściwości fizyczne mieszaniny gazowej i substancji czystych (Załącznik C (informacyjny)) oraz przeliczenia jednostek (Załącznik B (informacyjny)).
W standardzie podano również sposób wprowadzania korekt stałych obliczeniowych, korekt w przypadku błędnego działania przyrządu lub układu pomiarowego oraz metody wyznaczania korekt objętości lub energii w przypadku braku danych. Podano również wymagania dotyczące dokładności pomiarów.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.