ST-IGG-0207-2015 wersja elektroniczna

215,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0207-2015-E

Protokół GAZ-MODEM3 (GM3) jest rozszerzeniem protokołu GAZ-MODEM2 (GM2). Został przewidziany do komunikacji pomiędzy dowolnym urządzeniem kontrolno-pomiarowym a systemem zbierającym dane. Pozwala na przesyłanie bieżących danych pomiarowych, danych rejestrowanych oraz informacji o zaistniałych zdarzeniach i alarmach. Wymiana danych odbywa się zgodnie z zasadą pytanie-odpowiedź. Urządzenie pomiarowe może wysłać odpowiedź tylko wtedy, gdy uprzednio odbierze poprawnie zaadresowane do niego polecenie.
W rozdziale 9 przedstawiono przykładową listę parametrów spotykanych w gazownictwie. Rozdział 10 zawiera przykłady implementacji protokołu GM3 w elektronicznych licznikach gazowych. Są to:
    - tablica dostępnych parametrów
    - tablica definiująca kolejność wysyłania danych bieżących
    - tablica definiująca listę możliwych zdarzeń
Protokół obejmuje m.in. warstwy: fizyczną, łącza danych, sieciową, transportową, sesji, prezentacji, aplikacji.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.