ST-IGG-0301-2012 wersja elektroniczna

183,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0301-2012-E

W standardzie określono wymagania dotyczące prób ciśnieniowych gazociągów z PE.

Próby ciśnieniowe dotyczą wszystkich rodzajów gazociągów z PE o klasie polietylenu 80, 100 oraz zgodnych z PAS 1075, szeregu wymiarowym SDR 11, 17 i 17,6 lub innym zgodnym z PN-EN 1555-2, dla średnicy nominalnej dn do 630 włącznie, pracujących przy maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP do 0,5 MPa włącznie.

Podano wymagania dotyczące objętości gazociągu podlegającego próbie, wartości ciśnienia próby, czasu jej trwania, dokładności i metod pomiaru ciśnienia i temperatury w trakcie jej przeprowadzania oraz niezbędnych urządzeń i wyposażenia pomiarowego. Czas trwania prób ciśnieniowych podano w zależności od zastosowanego do prób urządzenia pomiarowego i objętości geometrycznej badanych gazociągów. Przyjęto dwie metody pomiaru ciśnienia - standardową i precyzyjną.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.