ST-IGG-0302-2013 wersja elektroniczna

183,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0302-2013-E

W standardzie określono wymagania dotyczące prób ciśnieniowych gazociągów z PE wykonanych z rur o klasie polietylenu nie mniejszej niż 100, zgodnych z PN-EN 1555-2, a dla niestandardowych warunków realizacji, również zgodnych z PAS 1075, o szeregu wymiarowym SDR 11 lub mniejszym, dla średnicy nominalnej dn do 630 włącznie, zaprojektowanych na maksymalne ciśnienie robocze MOP powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie.

Podano wymagania dotyczące objętości gazociągu podlegającego próbie, wartości ciśnienia próby, czasu jej trwania, metod pomiaru ciśnienia i temperatury oraz ich dokładności i kryterium akceptacji próby. Przedstawiono również procedurę przeprowadzania próby oraz wymagania dotyczące niezbędnych urządzeń i wyposażenia pomiarowego.

Czas trwania próby ciśnieniowej uzależniony jest od objętości geometrycznej badanego gazociągu.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.