ST-IGG-0303-2022 wersja papierowa

382,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0303-2022-P

W standardzie określono wymagania dla prób ciśnieniowych gazociągów z PE wykonanych z rur o klasie polietylenu nie mniejszej niż 80, zgodnych z PN-EN 1555-2, , o szeregu wymiarowym SDR 11, 17, (17,6), dla średnicy nominalnej do dn 800 włącznie, o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP do 1,0 MPa włącznie.
Podano wymagania dotyczące objętości gazociągu podlegającego próbie, wartości ciśnienia próby, czasu jej trwania, dokładności i metod pomiaru ciśnienia i temperatury w trakcie jej przeprowadzania oraz niezbędnych urządzeń i wyposażenia pomiarowego.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.