ST-IGG-0401-2015 wersja elektroniczna

248,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0401-2015-E

Przedmiotem niniejszego standardu technicznego jest ocena i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem, stanowiące zasadniczą część oceny zagrożenia wybuchem.

W standardzie ustalono zasady oceny przestrzeni zagrożonych wybuchem i ich klasyfikacji do poszczególnych rodzajów stref. Podano zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń i obiektów sieci gazowych.

Standard zaleca się stosować przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie i odbudowie, oraz remontowaniu i użytkowaniu urządzeń i obiektów sieci gazowych służących do przesyłania, magazynowania i dystrybucji paliw gazowych.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.