ST-IGG-0501-2017 wersja elektroniczna

284,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0501-2017-E


W standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie, będących częścią sieci gazowych.
W standardzie określono wymagania dotyczące lokalizacji, pomieszczeń, parametrów technicznych elementów stacji gazowej w przesyle i dystrybucji, systemu redukcji ciśnienia, systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa. W standardzie określono również podstawowe parametry stacji gazowej w przesyle i dystrybucji, współczynnik projektowy, wymagania i badania układów rurowych oraz elementów składowych stacji.
Standard zaleca się stosować przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie, remontach, modernizacji oraz przekazywaniu do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.