ST-IGG-0602-2022 wersja papierowa

367,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0602-2022-P

Standard określa wymagania i zalecenia dotyczące ochrony katodowej, w tym ochrony przed korozją powodowaną prądami błądzącymi d.c., oraz ochrony przed korozją powodowaną przez prąd przemienny, zewnętrznych ścianek gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym przyłączy, w infrastrukturze gazowej, wykonanych ze stali o minimalnej granicy plastyczności nie większej niż 800 MPa, w pełnym zakresie średnic i maksymalnych ciśnień roboczych.
Standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie, użytkowaniu i utrzymaniu ochrony katodowej oraz ochrony przed korozją powodowaną przez prąd przemienny podziemnych odcinków stalowych gazociągów lądowych.
Postanowień standardu nie stosuje się do materiałów, urządzeń, podzespołów, projektów,
budowy i uruchamiania urządzeń ochrony katodowej oraz ochrony przed oddziaływaniem prądu przemiennego, istniejących przed wprowadzeniem niniejszego standardu. Standard zaleca się stosować w procesie użytkowania, utrzymania, remontach, przebudowach i rozbudowach wszystkich urządzeń ochrony katodowej i ochrony przed oddziaływaniem prądu przemiennego.
Standard nie obejmuje ochrony katodowej konstrukcji złożonych w rozumieniu PN-EN 14505 – podziemnego uzbrojenia stacji gazowych, tłoczni, magazynów i kopalń gazu.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.