ST-IGG-0901-2013 wersja elektroniczna

248,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0901-2013-E

W standardzie ustalono zasady obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazu ziemnego wykonanych z rur stalowych o przekroju kołowym obciążonych ciśnieniem wewnętrznym i dodatkowymi obciążeniami zewnętrznymi.
Standard dotyczy rurociągów o średnicy nominalnej do DN 1400 podlegających dowolnym ciśnieniom i pracujących w temperaturach nieprzekraczających temperatury granicznej kruchego pękania dla danego gatunku stali.

Zaleca się nie przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych rurociągów stalowych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym mniejszym lub równym 0,5 MPa. Normatywną grubość ścianki rury należy przyjmować zgodnie z Załącznikiem B (informacyjny) – „Wskazówki do stosowania standardu”.
Standard zaleca się stosować przy projektowaniu, budowie, przebudowie i rozbudowie oraz remoncie rurociągów służących do przesyłania i dystrybucji gazu ziemnego.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.