ST-IGG-1001-2015 wersja elektroniczna

130,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1001-2015-E

W standardzie określono zasady oznakowania tras gazociągów za pomocą:
taśm lub siatek ostrzegających;
• taśm lub przewodów lokalizacyjnych;
• znaczników elektromagnetycznych;
• słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych;
• tablic orientacyjnych,
• taśm oznaczeniowych strefy kontrolowanej.
Standard przedstawia wybrane metody lokalizacji tras gazociągów.
Postanowienia standardu stosuje się przy projektowaniu, budowie i eksploatacji gazociągów.
Standard nie dotyczy oznakowania tras gazociągów wybudowanych przed jego ustanowieniem.
Zaleca się stosowanie postanowień niniejszego standardu przy uzupełnianiu lub odtwarzaniu oznakowania tras istniejących gazociągów.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.