ST-IGG-1002-2015 wersja elektroniczna

130,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1002-2015-E

W standardzie określono wymagania i badania dotyczące oznakowania ostrzegającego
i lokalizacyjnego, taśm oznaczeniowych strefy kontrolowanej oraz znaczników elektromagnetycznych układanych w ziemi w celu ostrzegania o przebiegach gazociągów, ustalenia ich tras i głębokości ułożeń.
Postanowienia standardu stosuje się przy projektowaniu, budowie i eksploatacji gazociągów oraz przy produkcji i odbiorze oznakowania ostrzegającego i lokalizującego.
Standard nie dotyczy oznakowania tras gazociągów wybudowanych przed jego ustanowieniem.
Zaleca się stosowanie postanowień niniejszego standardu przy uzupełnianiu lub odtwarzaniu oznakowania trasy istniejących gazociągów.
Dopuszcza się stosowanie przewodów lokalizacyjnych zamiast taśm lokalizacyjnych.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.