ST-IGG-1003-2015 wersja elektroniczna

130,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1003-2015-E

W standardzie określono wymagania, badania i zalecenia dotyczące słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych przeznaczonych do stałego naziemnego oznakowania trasy gazociągu i/lub jego punktu charakterystycznego oraz do umieszczania w nich końcówek taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego oraz innych przewodów i kabli do pomiarów elektrycznych.
Określono również miejsce i sposób umieszczenia znaków dla oznaczenia ciśnienia w gazociągu na słupkach oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
Niniejszy standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie, remontach, modernizacjach, użytkowaniu gazociągów oraz przy produkcji, odbiorze, transporcie oraz przechowywaniu słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
Standard nie dotyczy oznakowania tras gazociągów wybudowanych przed jego ustanowieniem.
Zaleca się stosowanie postanowień niniejszego standardu przy uzupełnianiu lub odtwarzaniu oznakowania tras już eksploatowanych gazociągów.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.