ST-IGG-1004-2015 wersja elektroniczna

130,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1004-2015-E

W standardzie określono wymagania, badania i zalecenia dotyczące tablic orientacyjnych przeznaczonych do stałego naziemnego oznakowania trasy gazociągu i/lub jego punktu charakterystycznego.
Niniejszy standard ma zastosowanie przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie, remontach, modernizacjach, użytkowaniu gazociągów oraz przy produkcji, odbiorze, transporcie oraz przechowywaniu tablic orientacyjnych.
Standard nie dotyczy oznakowania trasy gazociągów wybudowanych przed jego ustanowieniem.
Zaleca się stosowanie postanowień niniejszego standardu przy uzupełnianiu lub odtwarzaniu oznakowania trasy już istniejących/eksploatowanych gazociągów.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.