ST-IGG-1202-2014 wersja elektroniczna

118,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1202-2014-E

Przedmiotem niniejszego standardu technicznego jest określenie procesów występujących przy stosowaniu metody próżniowej i dotyczących bezpiecznego odpowietrzania instalacji gazowych a następnie ich napełniania gazem ziemnym.

Przedmiotem jest także dokonywanie przed napełnianiem instalacji gazem ziemnym, kontrolnych prób szczelności instalacji, jednocześnie z czynnościami odpowietrzania. Kontrolna próba szczelności, choć jest obowiązująca, nie zastępuje jednak, wymaganej odrębnymi przepisami, głównej próby szczelności instalacji, koniecznej do wykonania po procesie jej budowy, przebudowy, remontu lub po jej wyłączeniu z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Napełnianie gazem przewodów instalacji gazowych po jej odpowietrzeniu metodą próżniową ma zastosowanie bezpośrednio przed przekazaniem ich do użytkowania (eksploatacji) po dokonanej budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie.

W zakresie odpowietrzania i napełniania gazem ziemnym instalacji, standard dotyczy przewodów instalacji gazowych wraz z armaturą, z wykluczeniem reduktorów, gazomierzy i odbiorników gazu, pracujących pod różnymi ciśnieniami.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.