ST-IGG-1401-2015 wersja elektroniczna

101,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1401-2015-E

W standardzie zawarto wymagania dot. oznaczania i identyfikacji gazomierzy miechowych przy użyciu kodów kreskowych.
Określono również miejsce i sposób umieszczenia kodu kreskowego na gazomierzach miechowych oraz związane z wykorzystaniem kodu kreskowego wymagania odnośnie sposobu pakowania gazomierzy.
Szczegółowe wymagania techniczne związane z typami i budową kodów kreskowych zawarte są w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.