ST-IGG-1501-2015 wersja elektroniczna

195,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1501-2015-E

W standardzie określono wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, budowy, wykonania, prób i badań oraz odbioru filtrów, filtroseparatorów oraz filtropodgrzewaczy gazu zwanych dalej filtrami, przewidzianych do montażu na sieciach gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP spełniającym warunek: 0,05 MPa/MOP.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.