ST-IGG-1601-2012 wersja elektroniczna

183,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1601-2012-E

W standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy, montażu, kontroli, uruchomienia i eksploatacji stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym zwanych dalej stacjami tankowania CNG.

Standard dotyczy stacji tankowania CNG dla ciśnień tankowania do 20 MPa włącznie przy temperaturze 15 °C, wyposażonych w system kompensacji temperatury, ale może być stosowany do stacji o wyższych ciśnieniach pracy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa działania podzespołów, wytrzymałości mechanicznej itp.

Standard stosuje się dla stacji tankowania CNG zasilanej gazem ziemnym z sieci dystrybucyjnej zgodnym z PN-C-04753:2011 lub z sieci przesyłowej zgodnym z PN-C-04752:2011. Niniejszy standard można stosować także do stacji tankowania innym gazem zawierającym metan, np. biogazem.

Standard dotyczy wymagań dla stacji tankowania CNG od zaworu za układem pomiarowym lub redukcyjno-pomiarowym OSD, do złącza sprzęgającego instalację stacji z instalacją paliwową pojazdu NGV (Natural Gas Vehicle).

Standard zawiera informacje i wytyczne dotyczące środków zapobiegania zagrożeniem pożarem, eksplozją i wysokim ciśnieniem na terenie stacji, w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.

Standard nie dotyczy urządzeń tankowania pojazdów (VRA) i garażowych urządzeń tankowania (HRA).

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.