ST-IGG-1602-2012 wersja papierowa

208,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1602-2012-P

W standardzie określono wymagania w zakresie lokalizacji, wykonania i eksploatacji urządzeń do tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym CNG, zwanych dalej urządzeniami do tankowania CNG. W standardzie zostały również przedstawione wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Standard dotyczy urządzeń tankowania CNG dla ciśnień tankowania do 20 MPa włącznie przy temperaturze 15 °C, wyposażonych w system kompensacji temperatury lub do urządzeń z ciśnieniem maksymalnym tankowania do 21 MPa bez kompensacji temperatury, spełniającym ponadto następujące warunki :
- maksymalna wydajność sprężarki wynosi 20 m3/h;
- objętość gazu ziemnego w sprężarce nie przekracza 0,5 m3;
- maksymalna liczba przyłączy tankowania wynosi 5;
- urządzenie może zostać uzupełnione zbiornikami zewnętrznymi na sprężony gaz ziemny, których łączna pojemność nie przekracza 960 dcm3 objętości geometrycznej.

Standard nie dotyczy urządzeń HRA. Urządzenia do tankowania CNG nie są traktowane jako stacje tankowania CNG.

Niniejszy standard stosuje się do urządzeń do tankowania zasilanych gazem ziemnym z sieci dystrybucyjnej zgodnym z PN-C-04753:2011. Niniejszy standard można stosować także do stacji tankowania innym gazem zawierającym metan, np. biogazem.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.