ST-IGG-1901-2016 wersja elektroniczna

195,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-1901-2016-E

i kształtek z polietylenu (PE) wykonywanych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego oraz kwalifikacji osób wykonujących połączenia oraz osób nadzorujących prace montażowe. Przy budowie gazociągów z polietylenu wykorzystuje się dwie metody zgrzewania: ? zgrzewanie doczołowe, ? zgrzewanie elektrooporowe. UWAGA -  w Polsce nie stosuje się zgrzewania kielichowego. Zgrzewanie elementów polietylenowych polega na uplastycznieniu określonej grubości warstwy tych elementów, a następnie przy odpowiednim docisku – ciśnieniu (dot. zgrzewania doczołowego) uplastycznionych stref, na naturalnym chłodzeniu połączenia przez czas określony w parametrach zgrzewania. W procesie zgrzewania ważne są następujące parametry: temperatura, czas i ciśnienie.  Wykonanie i kontrola jakości procesu zgrzewania powinna być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym  w szczególności ppoż., bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. 

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.