ST-IGG-2601-2014 wersja papierowa

273,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-2601-2014-P

Przedmiotem niniejszego standardu są wymagania opisane w trzech podstawowych procedurach procesu regulującego organizację, wykonywanie i dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.

Z wymienionych wyżej trzech składowych procesu szczegółowo opisano w standardzie dwie procedury: organizacji prac gazoniebezpiecznych i ich dokumentowania. Natomiast procedura wykonywania prac gazoniebezpiecznych, na którą składają się szczegółowe instrukcje wykonawcze, została zapisana, jako ogólne wytyczne, w postaci otwartej listy najistotniejszych rodzajów wykonywanych prac gazoniebezpiecznych – rekomendowanych tytułów instrukcji. Lista ta powinna
być korygowana – dostosowywana w przedsiębiorstwach gazowniczych stosownie do postępu technicznego i indywidualnych potrzeb. Realizacja objętych listą prac zalecana jest w oparciu o instrukcje wykonawcze sporządzone w formie pisemnej, których to instrukcji opracowywanie, w zgodzie z niniejszym standardem, pozostawiono gestii poszczególnych przedsiębiorstw – organizacji gazowniczych.

Standard zaleca się stosować w celu realizacji prac gazoniebezpiecznych przy obiektach dystrybucyjnych sieci gazowych, takich jak np. gazociągi, stacje gazowe, instalacje gazowe LNG, pracujących pod ciśnieniem niskim (do 10 kPa), średnim (od 10 kPa do 0,5 MPa), podwyższonym średnim (od 0,5 MPa do 1,6 MPa) lub wysokim (powyżej 1,6 MPa), a także przy innych, różnego rodzaju instalacjach gazowych.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.