ST-IGG-2602-2016 wersja elektroniczna

248,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-2602-2016-E


Standardem objęte są wymagania w zakresie organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych dla sieci gazowych przesyłowych. Określone uregulowania spełniają wymagania uwzględnione w przepisach państwowych. Mają także źródło w tzw. „sztuce gazowniczej”, czyli dobrych, wieloletnich praktykach przedsiębiorstw gazowniczych w obszarze realizacji prac gazoniebezpiecznych.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.