ST-IGG-3708-2021 wersja papierowa

730,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-3708-2021-P

W standardzie podano wymagania dotyczące projektowania, budowy, montażu, kontroli, uruchomienia i eksploatacji stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
Standard dotyczy stacjonarnych, trwale związanych z gruntem, samodzielnych instalacji i urządzeń stacji regazyfikacji LNG, wykorzystywanych do prowadzenia procesu przemiany skroplonego gazu ziemnego z fazy ciekłej w gazową (regazyfikacja) i jej przeznaczeniem dla potrzeb bytowych lub procesów produkcji.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.