ST-IGG-4401-2022 wersja papierowa

333,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-4401-2022-P

W standardzie przedstawiono klasyfikację i charakterystykę paliw gazowych, które występują lub mogą występować w sieciach gazowych.
Zamieszczono również informacje dotyczące wymagań jakościowych oraz rekomendowanych metod oceny jakości różnych gazów ziemnych, gazów wytwarzanych metodami przemysłowymi oraz gazów pochodzących z OZE.
W standardzie określono wielkości stosowane w ocenie jakości paliw gazowych, które są lub mogą być w przyszłości doprowadzane do odbiorców. Są to wielkości istotne z punktu widzenia bezawaryjnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów przesyłania i dystrybucji oraz bezpiecznego i prawidłowego spalania gazu w przeznaczonych do tego celu urządzeniach.
Standard nie dotyczy klasyfikacji i oceny jakości paliw gazowych stosowanych jako surowiec w procesach chemicznych oraz jako paliwo transportowe.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.