WT-IGG-2501-2016 wersja papierowa

193,00 zł
W magazynie
SKU
WT-IGG-2501-2016-P

W Wytycznych określono zakres odpowiedzialności za kontrolę instalacji gazowych a także podział kontroli, metodykę ich przeprowadzania i zasady dokumentowania kontroli a także zasady prowadzenia działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Określone zalecenia spełniają wymagania uwzględnione w przepisach państwowych. Mają także źródło w tzw. „sztuce gazowniczej”, czyli dobrych, wieloletnich praktykach przedsiębiorstw gazowniczych w obszarze realizacji prac gazoniebezpiecznych.

Copyright © 2017, Izba Gospodarcza Gazownictwa.